Olsztyński Klub Piłki Ręcznej Warmia Energa Olsztyn

Logo sponsoraSPONSOR TYTULARNY

Bezpieczne mecze Warmii Energa Olsztyn: regulamin uczestnictwa

Zarząd OKPR Warmia Olsztyn, w drodze uchwały, wprowadza regulamin uczestnictwa w wydarzeniach sportowych organizowanych przez klub.


Zarząd Klubu wprowadza i zobowiązuje do stosowania Regulaminu uczestnictwa w wydarzeniach sportowych organizowanych przez OKPR Warmia Olsztyn, w związku z wprowadzonym przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce " Protokołu sanitarno-epidemiologicznego w związku z pandemią Covid-19"Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach sportowych organizowanych przez OKPR Warmia Olsztyn.

1.    Regulamin zawiera wytyczne i zasady uczestnictwa w wydarzeniach sportowych organizowanych przez OKPR Warmia Olsztyn.
2.    Regulamin ma zastosowanie do zawodników, kadry szkoleniowej i medycznej klubów uczestniczących w rozgrywkach, kibiców oraz innych osób uczestniczących w wydarzeniu.
3.    Regulamin został opracowany przy uwzględnieniu zapisów ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356) oraz Protokole sanitarno-epidemiologicznym rozgrywek piłki ręcznej kobiet i mężczyzn w sezonie 2020/2021 ZPRP.
4.    Treść Regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia sportowego oraz na stronie internetowej organizatora www.warmiaenerga.pl. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
5.    Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i obowiązek jego przestrzegania.
6.    Organizator może odmówić Uczestnikowi wstępu do obiektu sportowego oraz uczestnictwa w wydarzeniu, w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, jego zasad i wytycznych.
7.    W wydarzeniu może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną COVID-19.
8.    Każdemu uczestnikowi wchodzącemu na halę mierzona jest temperatura ciała. Jeżeli organizator ma uzasadnioną wątpliwość co do stanu zdrowia uczestnika (temperatura ciała równa lub przekraczająca 37,2oC, suchy kaszel, bóle mięśniowe, bóle gardła, biegunka, ból głowy, utrata smaku lub węchu, trudności w oddychaniu lub duszności, inne niepokojące objawy) może odmówić wpuszczenia go na teren hali.
9.    Uczestnicy przebywający w domu z innymi osobami będącymi w kwarantannie lub w izolacji domowej nie mogą wziąć udziału w wydarzeniu.
10.    Organizator w porozumieniu z obsługą hali przeprowadza dezynfekcje miejsc hali sportowej, w których przebywają kibice, zawodnicy i pracownicy klubu.  
11.    Organizator udostępnia kibicom wydarzenia w hali sportowej co drugie miejsce na widowni, w rządach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
12.    Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między kibicami nie dotyczy osób, które: uczestniczą w wydarzeniu z dzieckiem do 13 roku życia, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie jak również osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
13.    W czasie przebywania na terenie hali sportowej wszyscy kibice są zobowiązani do:
-    stosowania obowiązkowej dezynfekcji rąk,
-    stosowania ochrony ust i nosa poprzez zakrycie ust i nosa za pomocą własnej maseczki lub przyłbicy,
-    zachowania dystansu społecznego poprzez zachowanie co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób,
-    nie gromadzenia się w grupach i ograniczenia do niezbędnego minimum przemieszczania się w hali, szczególnie w grupach większych niż 2 osoby (nie dotyczy rodzin z dziećmi).
14.    W przypadku uchylania się od przestrzegania ww. zasad, kibic może zostać wyproszony z hali.
15.    Kibice wchodzą do hali wejściem głównym. Zaleca się przybycie na wydarzenie sportowe z wyprzedzeniem czasowym umożliwiającym sprawne zastosowanie procedur i zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
16.    Uczestnicy są zobowiązani do respektowania zaleceń i wskazówek Organizatora w tym przede wszystkim konferansjera wydarzenia, a także informacji i oznaczeń zamieszczonych w hali.
17.    Kibice zobowiązani są do opuszczenia widowni z zachowaniem dystansu społecznego.
18.    Zasady uczestnictwa w wydarzeniach sportowych mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej OKPR Warmia Olsztyn.


Protokół sanitarno-epidemiologiczny
shmon


 

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Każda wypowiedź jest opinią wyłącznie jego autora lub grupy ludzi, którą reprezentuje w swoim imieniu. Serwis warmiaenerga.pl nie ponosi odpowiedzialności za komentarze pozostawiane przez użytkowników

Nick:
Wpis: