Olsztyński Klub Piłki Ręcznej Warmia Energa Olsztyn

Logo sponsoraSPONSOR TYTULARNY

Kurs - instruktor piłki ręcznej

Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Piłki Ręcznej w Olsztynie ogłasza nabór na kurs instruktora piłki ręcznej poziom I.


Program organizacji kursu instruktora piłki ręcznej zatwierdzony jest przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Absolwenci otrzymują legitymację instruktora w piłce ręcznej umożliwiającą wydanie licencji trenerskiej C.

Warunkiem uzyskania uprawnień jest:
- minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;
- pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z egzaminu końcowego;

Program obejmuje 120 godzin:
- Część ogólna: 44 godzin
- Część specjalistyczna:76 godzin (36 godzin – wykłady, 40 godzin - zajęcia praktyczne)

Wymagania dla kandydatów:
Wykształcenie co najmniej średnie.

Wymagana dokumentacja:
1. Wypełniony wniosek o przyjęcie na kurs [TUTAJ]
2. Kopia dowodu osobistego;
3. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach: 3,5cm x 4,5cm;
4. Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające możliwość wzięcia udziału w kursie
instruktorów piłki ręcznej;
5. Dowód wpłaty.

Dokument z pkt.1 prosimy przesłać na adres biuro@w-mozpr.pl do 15 grudnia 2019 r.
Dokumenty z pkt. 2-5 prosimy dostarczyć na pierwszy wykład – 11 stycznia 2020 r.

Opłata za kurs: 1 300 zł
- I rata (zaliczka) - 500 zł – płatna do 15 grudnia 2019 r.
- II rata - 800 zł – płatna do 10 stycznia 2020 r.

Płatności należy dokonać na nr rachunku bankowego:
W-MOZPR Olsztyn 98 1600 1462 1825 6931 7000 0001 z dopiskiem: imię, nazwisko, kurs instruktora piłki ręcznej

Termin rozpoczęcia: 11 stycznia 2020 r.
Termin zakończenia: 15 lutego 2020 r.

Wyżywienie i zakwaterowanie oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie. 

Zapraszamy do skomentowania artykułu

Każda wypowiedź jest opinią wyłącznie jego autora lub grupy ludzi, którą reprezentuje w swoim imieniu. Serwis warmiaenerga.pl nie ponosi odpowiedzialności za komentarze pozostawiane przez użytkowników

Nick:
Wpis: